سرويسها
تکنولوژی Line Interactive چيست ؟

تکنولوژی  Line Interactive :اين توپولوژی درسايتها ، شبکه وسرورها (تجهيزات IT) بيشترين استفاده را دارد . همان طور که در بلوک دياگرام شکل زير ديده ميشود، در اين طراحی اينورتر آماده به کار بوده ودر حالت عملکرد عادی وظيفه شارژ باتريها را عهده دار است و زمانيکه توان ورودی از بازه مجاز تعريف شده خارج گردد ، پيوستگی توان خروجی از اينورتر و انرژی ذخيره شده باتريها تامين ميگردد . معمولا جهت فراهم شدن رگولاسيون ولتاژ مناسب در خروجی در اين طراحی از ترانسفورمرهای tap changing نيز استفاده ميشود.در مقايسه با توپولوژی standby تجهيزات فيلترينگ بيشتری تعبيه شده و ناپايداری خروجی و نويزهای سوييچينگ نيز کاهش يافته است .