سرويسها
آیا دستگاههای یوپی اس دارای باطری داخلی هستند؟

دستگاه یوپی اس کلاس A دارای باطری داخلی هستند ولی یوپی اس های کلاس B و C از باطری های خارجی که توسط شرکت هیوندای یوپی اس ارائه می شود استفاده می کنند.