سرويسها
نصب و راه اندازی دستگاههای یوپی اس هیوندای به چه شکلی انجام می گیرد؟

نصب و راه اندازی یوپی اس های کلاس A توسط خود مشتری امکان پذیر است ولی در مورد یوپی اس های کلاس B و C این کار توسط متخصصین شرکت هیوندای یوپی اس انجام می گیرد.