سرويسها
در زمانهایی که مشکل بی برقی وجود ندارد آیا استفاده از یوپی اس کاربردی دارد؟

تنها کاربرد یوپی اس در حل مشکل بی برقی نیست. بلکه استفاده وسیعتر آن جلوگیری از آسیب های ناشی از نوسانات برقی به دستگاهها  است. با توجه به اینکه مشکلات و اختلالات برق شهرباعث آسیب رساندن به دستگاههای می شود، پس در تمام زمانها در سال استفاده از یوپی اس توصیه می گردد. مشکلات و اختلالات ناشی از برق شهر بطور اختصار عبارتند از:

  •      افزایش سریع و ناگهانی ولتاژ (Spike)
  •       نویز (Noise)
  •       افزایش ولتاژ لحظه ای (Surge)
  •      افت ولتاژ لحظه ای (Sag)
  •       هارمونیک (Harmonic)
  •       افت طولانی ولتاژ (Brownouts)
  •       قطع برق شهر (Blackouts)
  •       نوسانات فرکانسی (Frequency Variations)
  •       زمان سوئیچینگ(Switching transient)