سرويسها
کاربرد هر کدام از مدل های یوپی اس هیوندای به چه شکلی است؟

یوپی اس های کلاس A جهت مصارف تک کاربره ، مراکز تلفن ، لوازم صوتی و تصویری ، روشنایی ، سیستمهای حفاظتی ، تجهیزات پزشکی و مخابراتی کم مصرف که زمان پشتیبانی زیادی نیاز ندارند توصیه می گردد .

 یوپی اس های کلاس B و C جهت تجهیزات IT ، مخابراتی ، پزشکی ، ابزار دقیق ، حفاظتی ،  آزمایشگاهی و ... بکار می روند.