سرويسها
آیا شرکت هیوندای یوپی اس آموزش های خاصی ویژه نمایندگان در نظر گرفته است؟

واحدپشتيباني وخدمات مهندسي هيونداي جهت ارتقاء دانش فني نمايندگان فروش و خدمات پس از فروش با برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و ارائه دستورالعملهاي مرتبط با نصب ، تعميرو نگهداري يوپي اس سعي در ارائه سريع و كيفي خدمات به مشتريان و مصرف كنندگان دارد.